Czy można wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku samemu?

Naprawa i ponowne wykorzystanie: Zamiast wyrzucać urządzenia, spróbujmy naprawić je lub przekazać do organizacji zajmujących się

Czy można wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku samemu? utylizacja sprzętu komputerowego

To nasza rola w ochronie naszej

Jak możemy je rozbroić:

Recykling: Korzystajmy z programów recyklingu elektroodpadów i dostarczajmy je do specjalistycznych miejsc.

Naprawa i ponowne wykorzystanie: Zamiast wyrzucać urządzenia, spróbujmy naprawić je lub przekazać do organizacji zajmujących się